Çalışma Saatleri09:00 - 23:50
callİletişim+902426061882

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

VİLLACİNİZ SEYAHAT TURİZM EMLAK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERİLERİN KORUNMASI İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1.BAŞVURU YÖNTEMLERİ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntem ve araçların biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YÖNTEMİ AÇIKLAMASI

BAŞVURU YAPILACAK ADRES/MAİL ADRESİ

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK BİLGİ

1

Yazılı Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru ya da Noter aracılığıyla başvuru

Kalkan Mahallesi Şehitler Caddesi No 69B Kaş Antalya 07960

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması zorunludur.

 

2

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Yoluyla Başvuru

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtası ile elektronik ortamda başvuru

villacinizseyehatturizmemlak@hs01.kep.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması zorunludur.

 

3

Şirket Sistemimizde Kayıtlı Olan Elektronik Posta Adresi Yoluyla Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtası ile elektronik ortamda başvuru

info@villaciniz.com.tr

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması zorunludur.

4

Şirket Sistemimizde Kayıtlı Olmayan Elektronik Posta Adresi Yoluyla Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı olmayan elektronik posta adresi vasıtası ile mobil imza veya e-imza içeren mail ile elektronik ortamda başvuru

info@villaciniz.com.tr

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması zorunludur.

 

 

Kişisel veri sahibi olarak; sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurunuzda; talep ettiğiniz hususun açık, net ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması ve/veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi( tarafınızdan bunu kanıtlayacak belge ve bilgiye sahip olmanız), başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirketimiz, başvurunuzda yer alan talepleri Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuzun bize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, bir maliyeti olmaması halinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuza verilecek cevabın 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabımızın CD veya flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin talep edilmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. Başvurunuza vereceğimiz cevabımızın Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince tarafınıza yazılı ya da elektronik ortamdan ulaştırılacaktır.

2.Kimlik ve iletişim bilgileriniz ile sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına

aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad - Soyad

 

TC Kimlik Numaranız Veya Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası ve/veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi veya İşyeri Adresi

 

Cep Telefon Numarası

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

ŞİRKETİMİZLE OLAN İLiŞKİNİZ 

☐ Çalışan Adayı ☐ Çalışan ☐ Müşteri ☐ Villa Sahibi(Yetkilisi)

☐ İş Ortağı ☐ Tedarikçi ☐ Ziyaretçi ☐ Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ………………………………………………………………………….

Konu: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..

 

3.KANUN KAPSAMINDAKİ DETAYLI TALEBİNİZİ BELİRTİNİZ. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ CEVABIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

☐ Yukarıda belirttiğim tebligata esas adresime gönderilmesini talep ediyorum.

       ☐ Yukarıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

       ☐ Elden teslim almak istiyorum. (Şirketimizin cevabının vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname örneği ve/veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenmesi ve başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz başvurunuzla ilgili ek evrak ve gerekli malumat (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

    İlgili Kişi veya Vekilinin Adı Soyadı:

    Başvuru Tarihi:

 

    İmza

WhatsApp
×Müşteri Temsilcileri
XREZERVASYON OLUŞTUR
Tarihler Müsait
Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
Ön Ödeme ₺0,00
Kapıda Ödenecek ₺0,00
Kısa Süreli Konaklama Bedeli ₺0,00
İndirim₺0,00
₺ 0,00 x 0 gece₺0,00